Vi tilbyder - og hvem er vi

Vores erfaring i kommune, landboforening og i foreningsarbejde gør os i stand til at kunne tilbyde følgende konkrete opgaver, som måske kan inspirere til at se os i et partnerskab med jer.

 

Vi kan hjælpe borger- og sogneforeninger med at:


 • Udarbejde ansøgninger til fundraising af midler til projekter
 • Udarbejdelse af udviklingsplaner
 • Udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg


(arbejdet kan have mange aspekter: få byen på landkortet, øget bosætning i sognet, øge muligheden for at få adgang til områdets natur osv.)Vi kan hjælpe kommuner med at:


 • Kortlægge kommunens naturområder
 • Indgå i udviklingsprojekter af kortere og længere varighed
 • Fundraising til projekter på vegne af kommunen
 • Agere som katalysator mellem borger og myndighed i planlægningsprojekter
 • Lave naturvejledning og naturformidling både skriftligt og mundtligt
 • Sagsbehandle på miljøområdet
 • Oprettelse af kogræsserlaug
Vi kan hjælpe lodsejere med at:
 • Vejlede dig i at forbedre naturen og herlighedsværdien på ejendommen
 • Søge relevante tilskudsordninger
 • Udarbejde naturplaner – også på tværs af flere ejendomme
 • Hjælpe dyreholdere med at få adgang til beskyttet natur som naturplejere


Hvem er vi?


Landudviklerne er et konsulentfirma, som påtager sig en bred vifte af opgaver i det åbne land.

Det kan vi, fordi vi hver har mere end 15 års erfaring fra ansættelser i amt, kommune og som rådgiver i en landboforening. Vores kombination af at vi kender myndighedens opgavefunktion og virkelighedens udfordringer i det åbne land, gør os i stand til at finde gangbare og varige løsninger i dialog med vores kunder.


Virksomheden består af biolog Tanja Kirkeby Kaiser og agronom Tove Urup Madsen.Hvad kan og hvad vil vi?


 • Vi vil være de lokale konsulenter, som vil skabe lokal udvikling. Vi vil hente tilskudsmidler hjem til vores egn, som skaber vækst og positive synergier - Vi vil vise vejen til at turde tage vækst og udvikling i egen hånd.
 • Vi er en handlekraftig katalysator mellem private og myndigheder. Vi er lokal forankret, vi kender de fleste aktører, og vi kan gribe boldene fra ildsjælene i landdistrikterne og bane vejen for gennemførelse.
 • Vi kender kommunens opgavefunktion og i kraft af vores lokale forankring, har vi også føling med behov og udfordringer i landdistrikterne i vores del af Vestjylland. Vi kan manøvrere i spændingsfeltet mellem den private virkelighed og den kommunale virkelighed. Vi kan derfor være sparringspartner for kommunen med udvikling af landdistrikterne - og i det åbne land.
 • Vi er fundraiser for både lokalforeninger, men også i puljer hvor myndigheder er sparringspartner.
 • Vi brænder for at markedsføre vores kommune som det vestjyske spisekammer. Vi vil arbejde for, at vestjyske produkter bliver det naturlige førstevalg i husholdninger og offentlige institutioner.
 • Vi kan bidrage med nye projekter og forretningsudvikling ved at kombinere vores forskellige kompetencer med den viden og kreativitet, der findes på landet – både når det drejer sig om fødevareproduktion, mennesker og bosætning, erhvervsliv samt natur og miljø.


Tanja Kirkeby Kaiser                                                             Tove Urup Madsen

tanja@landudviklerne.dk                                                               tove@landudviklerne.dk

Telefon 5135 6465                                                                           Telefon 6140 7225


Adresse:

Ånumvej 28

6900 Skjern


CVR. 35832599


Ring gerne for en uforpligtende snakLanddistrikter


Vi kan bidrage med nye projekter og forretningsudvikling – både når det drejer sig om, mennesker og bosætning, erhvervsliv samt natur og miljø.

Natur og miljø


Vi vil gøre det muligt at tjene penge på naturpleje, så naturen i vores egn får højere naturkvalitet og bliver endnu mere værdsat.

Lokale Fødevarer


Vi vil markedsføre vores egn som det vestjyske spisekammer. Vi vil arbejde for, at vestjyske produkter bliver det naturlige førstevalg i husholdninger og offentlige institutioner.


Udvikling


Vi skaber lokal udvikling. Vi henter tilskudsmidler hjem til vores egn, som skaber vækst og positive synergier - Vi vil vise vejen til at turde tage vækst og udvikling i egen hånd.


landudviklerne

-v Urup & Kaiser


Landudviklerne ApS- Ånumvej 28 - 6900 Skjern - CVR 35832599