Hjem

Velkommen hos Landudviklerne


Her kan du følge med i nogle af de store projekter, som vi arbejder med i fælleskab med vores samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om Landudviklerne ved at klikke på ovenstående bjælker eller følge med i projekterne ved at klikke på nedenstående bokse:


Naturpleje af ålegræs på fjordbunden


Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet - Institut for Bioscience v. Birgit Olesen, Miljøstyrelsen Midtjylland og Landudviklerne. Her afprøves metoder til at understøtte vækst af ålegræs i Ringkøbing Fjord. Projektet er finansieret af


THE VELUX FOUNDATIONS

VILLUM FONDEN><VELUX FONDEN

Øget adgang til det åbne land

Ringkøbing-Skjern Kommune har oprettet en pulje, hvor det er muligt at få hjælp til at kortlægge og herved forbinde eksisterende småveje, stier og markveje nær landsbyer, således borgere får lettere adgang til den nære natur. Der er to kriterier for at søge. 1. Der oprettes en lokal stigruppe, sålede projektet forankres lokalt. 2. Gruppen laver en kort ansøgning, hvor der helt kort beskrives hvilken værdi de forventer projektet vil tilføre deres område. Projektet er finansier af


Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktspulje

Det østeuropæiske potentiale

 

Landudviklerne har udviklet en værktøjskasse til fri brug i sogne-borgerforeninger, der vil arbejde med integration af østeuropæere i deres lokalområde. Værktøjskassen er udvik -let dels på baggrund af en undersøgelse af uddannelses-baggrund og fremtidsplaner hos  østeuropæere   og dels på baggrund af en konference, vi har afholdt om emnet. Du kan klikke på boksen for at tilgå værktøjskassen. Projektet har været  finansieret af


 Ringkøbing-Skjern Kommunes VækstpuljeStikortlægningsprojektet i 4 sogne


Stikortlægningsprojektet var et for-projekt for det igangværende projekt "Øget adgang til det åbne land" (Se ovenstående boks). Projektet er et samarbejde mellemRingkøbing-Skjern Kommune, Lyne, Spjald, Vorgod-Barde og Borris Sogne samt Landudviklerne. I et bredt samarbejde kortlægges markveje og stier med formålet at give borgere bedre adgang i det åbne land. Projektet er finansieret af

FRILUFTSRÅDET

Andre opgaver som Landudviklerne har lavet


Forundersøgelse til jordfordeling samt deltagelse i den egentlige jordfordeling på Mandø som både indeholder lodsejerbesøg og kortlægning af arealerne.
Projektledelse for Ringkøbing-Skjern Kommune på Collectivve Impact - Det åbne land som dobbelt ressource. Projektet skal demonstrere, hvordan en nytænkende brug af jordfordelingsinstrumentet kan fremtidssikre en bæredygtig anvendelse af det åbne land.


Kortlægninger af naturværdier i projektområder i forbindelse med forundersøgelser af miljøprojekter under statens landdistriksprogram.


Analyse af den potentielle kødproduktion i Nationalpark Vadehavet ud fra landbrugets indberetningsregistre. 


Fundraising – både til egne og andres projekter.


Konsulentopgaver for Naturstyrelsen ved udarbejdelser af ansøgninger til diverse myndigheder og projektbeskrivelser ved projekter.


Konsulentopgaver hos kommuner i form af sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.


Landdistrikter


Vi kan bidrage med nye projekter og forretningsudvikling – både når det drejer sig om, mennesker og bosætning, erhvervsliv samt natur og miljø.

Natur og miljø


Vi vil gøre det muligt at tjene penge på naturpleje, så naturen i vores egn får højere naturkvalitet og bliver endnu mere værdsat.

Lokale Fødevarer


Vi vil markedsføre vores egn som det vestjyske spisekammer. Vi vil arbejde for, at vestjyske produkter bliver det naturlige førstevalg i husholdninger og offentlige institutioner.


Udvikling


Vi skaber lokal udvikling. Vi henter tilskudsmidler hjem til vores egn, som skaber vækst og positive synergier - Vi vil vise vejen til at turde tage vækst og udvikling i egen hånd.


landudviklerne

-v Urup & Kaiser

Landudviklerne ApS- Ånumvej 28 - 6900 Skjern - CVR 35832599