Hjem

Velkommen hos Landudviklerne

 

 

Her kan du følge med i nogle af de store projekter, som vi arbejder med i fælleskab med vores

samarbejdspartnere. Du kan læse mere om projekterne ved at klikke på ovenstående bjælker.

 

Du kan læse om projekterne ved at klikke på nedenstående bokse:

 

Naturpleje af ålegræs på fjordbunden

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet - Institut for Bioscience v. Birgit Olesen, Miljøstyrelsen Midtjylland og Landudviklerne. Her afprøves metoder til at understøtte vækst af ålegræs i Ringkøbing Fjord. Projektet er finansieret af

 

THE VELUX FOUNDATIONS

VILLUM FONDEN><VELUX FONDEN

Øget adgang til det åbne land

Projektet er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Lyne, Spjald, Vorgod-Barde og Borris Sogne samt Landudviklerne. I et bredt samarbejde kortlægges markveje og stier med formålet at give borgere bedre adgang i det åbne land. Projektet er finansieret af

 

FRILUFTSRÅDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det østeuropæiske potentiale

Landudviklerne har udviklet en værktøjskasse til fri brug i sogne-borgerforeninger, der vil arbejde med integration af østeuropæere i deres lokalområde. Værktøjskassen er udvik -let dels på baggrund af en undersøgelse af uddannelses-baggrund og fremtidsplaner hos østeuropæere og dels på baggrund af en konference, vi har afholdt om emnet. Du kan klikke på boksen for at tilgå værktøjskassen. Projektet har været finansieret af

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Vækstpulje

 

 

Andre opgaver som Landudviklerne har lavet

 

Projektledelse for Ringkøbing-Skjern Kommune på Collectivve Impact - Det åbne land som dobbelt ressource. Projektet skal demonstrere, hvordan en nytænkende brug af jordfordelingsinstrumentet kan fremtidssikre en bæredygtig anvendelse af det åbne land.

 

Kortlægninger af naturværdier i projektområder i forbindelse med forundersøgelser af miljøprojekter under statens landdistriksprogram.

 

Analyse af den potentielle kødproduktion i Nationalpark Vadehavet ud fra landbrugets indberetningsregistre.

 

Forundersøgelse til jordfordelingsprojekt på Mandø som både indeholder lodsejerbesøg og kortlægning af arealernes nuværende anvendelse og bindinger.

 

Fundraising – både til egne og andres projekter.

 

Konsulentopgaver for Naturstyrelsen ved udarbejdelser af ansøgninger til diverse myndigheder og projektbeskrivelser ved projekter.

 

Projektledelse på ”det østeuropæiske potentiale i landdistrikterne”. Dette projekt indeholder en spørgeskemaundersøgelse af udfordringer og fremtidsplaner hos Ringkøbing-Skjern Kommunes østeuropæere. Projektet er i tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Syddansk Universitet.

 

Projektledelse på ”øget adgang til det åbne land”, der er et projektsamarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet støttes af Friluftsrådet og er en kortlægning af nye potentielle stier ud fra gamle forsvundne markveje og kulturspor og naturbiotoper i landskabet ud fra historiske kortværk og GIS-analyser. Projektet skal ende med en værktøjskasse til landets øvrige kommuner og sogne-/borgerforeninger, der har interesse i at udvide deres muligheder for at komme ud i det åbne land.

 

Konsulentopgaver hos kommuner i form af sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.

 

Landdistrikter

 

Vi kan bidrage med nye projekter og forretningsudvikling – både når det drejer sig om, mennesker og bosætning, erhvervsliv samt natur og miljø.

Natur og miljø

 

Vi vil gøre det muligt at tjene penge på naturpleje, så naturen i vores egn får højere naturkvalitet og bliver endnu mere værdsat.

Lokale Fødevarer

 

Vi vil markedsføre vores egn som det vestjyske spisekammer. Vi vil arbejde for, at vestjyske produkter bliver det naturlige førstevalg i husholdninger og offentlige institutioner.

 

Udvikling

 

Vi skaber lokal udvikling. Vi henter tilskudsmidler hjem til vores egn, som skaber vækst og positive synergier - Vi vil vise vejen til at turde tage vækst og udvikling i egen hånd.

 

landudviklerne

-v Urup & Kaiser

Landudviklerne ApS- Ånumvej 28 - 6900 Skjern - CVR 35832599